torsdag den 7. november 2013

Om bloggen

Well her er så mit andet forsøg på en blog. Istedet for mit tilsyneladende evighedsprojekt om en Reopos bog, har jeg valgt at prøve i spredt orden, at beskrive nogle af de strøtanker, der ofte kommer til mig i mine reflekterende øjeblikke.

Måske kan de inspirere og sætte ord på nogle oplevelser du har haft. Måske kan det bare underholde. Du er velkommen til at sende mig en mail eller kommentere på indlægene. Jeg vil bare henstille til at eventuelle indlæg og kommentarer holdes i en sober og pæn tone. Jeg vil håbe, at tankerne der bliver præsenteret i denne blog, giver stof til eftertænksomhed og måske giver dig et mere nuanceret billede af mig og mennesker, der deler de oplevelser, erfaringer og livssyn jeg har.

Der vil utvivlsomt i nogle indlæg være henvisninger til personer og mennesker jeg har mødt igennem tiden. De steder, hvor det sker, vil jeg anonymisere dem. Hav respekt for dem der bliver nævnt og husk at alt der bliver skrevet er mine subjektive refleksioner over hændelser i mit liv. Der er utvivlsomt en anden side og andre perspektiver. Jeg vil ikke kaste skyld eller pege fingre, bare oplyse og fortælle. Måske giver noget af det, på den måde mening for andre end mig?

God læselyst.